You are here> Forside> Bilteknik

olivers køreskole

Ps: Sjov parking

Bilteknik

Om kort tid skal vi til at koncentrere os om din køreprøve. Under køreprøven anses eleven som fører af køretøjet, og skal derfor også kunne kontrollere om bilen er i forsvarlig stand.

Kontrol af bil:
Inden selve køreprøven, kan du blive bedt om at undersøge bilen, derfor skal du læse og lære følgende. (du skal næsten lære det udenad). Vi gennemgår det sammen i bilen et par dage før køreprøven.

Hovedkrav til styretøjet på en bil

oliver køreskole Skal være let, sikkert og hurtigt
oliver køreskoleIngen mislyde og ujævn modstand ved ratdrejning
oliver køreskole Skal være selvoprettende
oliver køreskole Tandstangsstyretøj må ikke have ratslør (de fleste biler har tandstangsstyretøj)
oliver køreskole Biler med klassisk styretøj (snekke), må have ratslør mellem 0 og 5 cm.
oliver køreskole Evt slør i styretøj må ikke være pga. slidtage. (Se evt. bilens instruktionsbog)

Ratslør:
Hvis ikke hjulene følger rattets bevægelser er der ratslør.

Servostyring:
Ved servostyring kontrolleres servovæskebeholderen (max/min) i motorrummet. Drivremmen skal være hård og fast. (i nogle nye biler er det lukket inde og kan derfor ikke kontrolleres)

Hovedkrav til bremserne på en bil

1. DRIFTSBREMSEN (fodbremsen) Består af et 2-kreds bremsesystem, som skal kunne bremse bilen sikkert, hurtigt og virksomt ved alle hastigheder og belastninger.

2. NØDBREMSEN skal kunne bremse bilen sikkert og virksomt, hvis driftsbremsen svigter. Idag er det mest almindeligt at den ene kreds i driftsbremsen fungerer som nødbremse.

3. PARKERINGSBREMSEN (håndbremsen) er mekanisk og skal kunne holde bilen standset på 18% skrånende vej. Den skal kunne stå fastspændt og virke på mindst 2 hjul på samme aksel (som regel baghjulene).

KONTROL AF BREMSER

oliver køreskoleSkridsikker gummi på pedalen
oliver køreskoleIngen slør i pedalen (må ikke kunne vrikkes fra side til side)
oliver køreskolePedalen skal have ca. 1 cm frigang (bremserne hænger, og bilen bremser hele tiden)
oliver køreskolePedalen må højst kunne trædes halvvejs mod bunden, og skal herefter føles hård og fast
   (synker pedalen kunne det tyde på en utæthed i systemet)
oliver køreskolePedalen må ikke virke blød og fjedrende (tyder på luft i systemet, eller mør bremseslange
oliver køreskoleRød kontrollampe lyser, så er der fejl i bremsesystemet, og kørslen må ikke fortsættes
oliver køreskoleRød kontrollampe lyser, så er håndbremsen trukket. Blokeringsfri bremser (ABS) er indrettet således, at de hindrer hjulene i at blokere under bremsning og muliggør dermed i en vis udstrækning styring og bremsning samtidigt. Begynder kontrollampen for ABS-bremsen at lyse betyder det fejl i systemet, og fortsat kørsel vil kunne være ulovligt.

Bremseforstærker

En bremseforstærker gør det meget lettere at bremse, idet den forstærker trykket på bremsepedalen.

Den kontrolleres ved, at du med slukket motor pumper pedalen til den bliver hård og fast (6-7 gange) for at fjerne vacuum fra beholderen. Herefter trædes pedalen atter ned og holdes under konstant tryk mens motoren samtidig startes. Hvis pedalen nu synker yderligere lidt ned, er bremseforstærkeren i orden.

Hovedkrav til dæk og støddæmpere

Der skal være samme type dæk på alle hjul (ikke nødvendigvis samme mærke):

oliver køreskoleRadialdæk - som er de mest almindelige (Vinterdæk, sommerdæk, helårsdæk)
oliver køreskoleDiagonaldæk
oliver køreskolePigdæk, må kun benyttes fra 1. november til 15 april.
oliver køreskolePil på dækket, viser omløbsretning

Dæk og fælge skal være hele og ubeskadigede, og lufttrykket skal være som foreskrevet af bilfabrikanten. Der skal være et dækmønster på mindst 1,6 mm. (evt. slidindikator)

Støddæmpere

Støddæmpere har til opgave at holde hjulene i kontakt med vejbanen hele tiden. Der er monteret en støddæmper ved hvert hjul. Kontrol af en støddæmper foretages ved at sætte "et hjørne af bilen" i kraftige gyngebevægelser. Når du slipper må bilen højst gynge 2 gange. Kontrollen foretages i alle bilens fire hjørner.

Hovedkrav til bilens lygter, reflekser og horn

Lygterne skal have hvid eller gullig farve, være parvis ens og være hele og rene.
2 posisitionslygter, ses på 300 m afstand (bruges kun ved s/p)
2 Nærlyslygter, skal oplyse 30 m frem, lyse asymetrisk, må ikke virke blændene
fald på min 1% (1 cm pr. m) lys på dit ben og gå 10 meter tilbage lysfald på 10 cm.
Når pæren er korrekt monteret (skal øverste halvdel af paraboletvære oplyst, brug 1 stk. papir)
2 Fjernlyslygter (evt 4), skal oplyse 100 m frem,
2 Røde baglygter, ses på 300 m
2 stk. Røde stoplygter (3 på nye biler) , væsentlig kraftigere en baglygterne ca 3-4 x kraftigere.
1 hvid nummerplade lygte, nummerpladen skal kunne læses på 20 m afstand
Reflekser: 2 røde bagpå, som skal være godkendte, kunne ses på 100m afstand
Må ikke være trekantede, da disse er forbeholdt påhængsvogne
Motordrevne køretøjer skal om dagen køre med nærlys eller særligt kørelys. I lygtetændingstiden (som også kan være om dagen) skal dog mindst nærlyset være tændt.

Horn:
Klar konstant tone. Må kun benyttes til at afværge fare,
Blinklys:
Skal være gul/orange og blinke 1-2 gange i sekundet. Skal kunne ses i kraftig sollys

Der skal være 2 foran, 2 på siden og 2 bag på bilen.
En særlig kontakt for havariblink skal kunne tænde alle blinklys.

Hovedkrav til Karosseri, motor og udstødning

Karosseriet skal være uden skarpe kanter (rust, tæring m.v.)

Motoren må ikke udvikle unødig støj eller røg, eller være tilsølet af olie. Udstødningsrøgen skal være hvid eller musegrå, der skal være en lydpotte, som skal være tæt, og udstødningssystemet skal sidde fast.

Husk at medbringe til Køreprøven

Pas eller dåbs/navneattest og billedlegimation